{{mem["name"+vsuffix]}}
{{mem.fee}}{{vpdata["v_label_yen"][vpostfix]}}